Nasza oferta zawiera pełen zakres prac geodezyjnych wykonywanych zarówno na rzecz klientów indywidualnych, projektantów i inwestorów budowlanych, jak również instytucji publicznych. Działamy głównie na terenie miasta Białegostoku oraz powiatach województwa podlaskiego.

    Zlecenia naszych klientów realizujemy możliwie szybko, sprawnie i z najwyższą starannością.

Polecamy nasze usługi w zakresach:

  • opracowanie map do celów projektowych (w wersji analogowej i cyfrowej)
  • podziały nieruchomości,
  • rozgraniczenia nieruchomości,
  • scalenia działek,
  • wznowienia punktów granicznych,
  • tyczenie i inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu (gazu, wodociągu, kanalizacji, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłociągów),
  • tyczenie i inwentaryzacja podwykonawcza obiektów budowlanych (budynków wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi),
  • pomiar objętości mas ziemnych,
  • pomiar powierzchni użytkowych i kubatury,
  • prace na terenach zamkniętych (np. PKP, nieruchomości wojskowe).