1. Podział nieruchomości.

 

2. Mapa do celów projektowych.

 

3. Wznowienie znaków graficznych.

 

4. Rozgraniczanie nieruchomości.

 

5. Tyczenie i pomiar poninwentaryzacyjny.