GEO-SAT Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Krystyna Zaniewska, Adam Zaniewski
spółka cywilna
Klepacze, ul. Niewodnicka 43
15-635 Białystok

Janusz – tel. kom. +48 661 519 292
Adam – tel. kom. +48 607 120 004
biuro – tel. (85) 661 49 81
mail: biuro.geosat@gmail.com