GEO-SAT Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Janusz Zaniewski, Krystyna Zaniewska
spółka cywilna
Klepacze, ul. Niewodnicka 43
15-635 Białystok


USŁUGI GEODEZYJNE GEO-SAT Janusz Zaniewski
Klepacze, ul. Niewodnicka 43
15-635 Białystok

Janusz – tel. kom. +48 661 519 292
biuro – tel. (85) 661 49 81
mail: biuro.geosat@gmail.com